Home > Eolas Fúinn

Eolas Fúinn

An tAcadamh

Bunaíodh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2004, chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe na gcúrsaí trí Ghaeilge, do ghníomhaíocht taighde agus do sheirbhísí eile. Comhoibríonn an tAcadamh le Coláistí, le Ranna agus le hoifigí eile na hOllscoile, chun forbairt a dhéanamh ar raon agus ar líon na gcúrsaí a chuirtear ar fáil as Gaeilge ar champas na hOllscoile i nGaillimh agus sa Ghaeltacht.

Aonad an Aistriúcháin

Bunaíodh Aonad an Aistriúcháin sa bhliain 2001. Cuirimid cúrsaí ar fáil san Aistriúchán ar leibhéal Céime agus Iarchéime ar champas na hOllscoile i nGaillimh agus i nGaoth Dóbhair agus ar líne. Tá gach aon eolas fúinn le fáil ar http://www.nuigalway.ie/acadamh/