Home > Faoin Tionscadal

Faoin Tionscadal

D’eascair an tionscadal seo as ranganna aistriúcháin an BA san Aistriúchán agus an Dioplóma Oíche san Aistriúchán in Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Go leor de na haistriúcháin, is mic léinn ar na cúrsaí sin a rinne iad mar ábhar measúnachta. Agus a fhios ag na mic léinn go bhféadfaí na haistriúcháin a chur ar fáil go poiblí mar seo, is cáiréisí a bhíonn siad á n-aistriú agus is díol mórtais dóibh, leis, é a saothar a roinnt le pobal na Gaeilge ar fud an domhain mhóir.

Cuirtear na scéalta seo ar fáil mar ábhar léitheoireachta agus mar dhíol taitnimh do leanaí. Déantar iarracht freastal ar thrí mhór chanúint na Gaeilge a oiread agus is féidir agus feicfear go bhfuil luí ag scéalta áirithe le cánúintí faoi leith. Déantar iarracht an teanga a choinneáil chomh nádúrtha agus is féidir agus sách simplí, ach ní dhéantar an teanga a mhaolú chomh mór sin is go gcuirfí isteach ar shaibhreas na Gaeilge. Ní gá go dtuigfeadh leanaí gach aon fhocal i ngach aon scéal, óir dá dtuigfeadh ní bheadh aon fhoghlaim le déanamh acu. Tá súil againn leaganacha fuaime na scéalta a thaifeadadh i gcanúintí difriúla agus a gcur ar fáil amach anseo, rud a chabhróid le leanaí fuaimniú na teanga a thabhairt leo mar aon leis an litriú agus iad á léamh.

Tá súil againn go mbainfidh idir óg agus aosta taitneamh as a bhfuil sa tionscadal seo.

Fáiltítear roimh mholtaí nó tuairimí ach iad a sheoladh chuig Séamus Ó Coileáin.