Agus um 70 mac léinn i mbun cúrsaí aistriúcháin, idir dhioplóma, BA agus MA, gach bliain, déantar go leor aistriúchán, idir thionscadail faoi leith agus mheasúnú leanúnach.

Tá beartaithe againn cuid den ábhar aistriúcháin sin a chur ar fáil mar léiriú ar an obair a dhéanaimid agus mar ábhar léitheoireachta Gaeilge, go háirithe aistriúcháin a dhéantar ar fhabhalscéalta do leanaí. Faoi stiúir Shéamuis Uí Choileáin a dhéantar na haistriúcháin.